Starkodder

Vårt stolta ledungsskepp, som är en rekonstruktion ifrån ett arkeologiskt fynd.

Detta skepp kommer inte bara finnas i vår sjö, men även att seglas vid olika tillfällen.

Här kan du få en plats vid årorna och känna hur vinden piskar dina kinder.